Personuppgiftsbehandling

INFORMATION ENLIGT ARTIKEL 13, 14 GDPR

 

Vi tar skyddet av dina personuppgifter och företagsuppgifter på största allvar och arbetar för att våra tjänster ska vara säkra att använda. Vi förpliktigar oss att följa gällande dataskyddslagar. Den här Personuppgiftsbehandlingen beskriver vilka av dina uppgifter som vi samlar in och använder, för vilka ändamål vi gör det och hur vi skyddar din data.

 

Innehållsförteckning

1. Föremål

2. Uppgifter vi registrerar

3. Cookies och webbspårning

4. Hur uppgifterna används

5. Dataskydd och vidarebefordran

6. Dina rättigheter enligt dataskyddslagen och kontaktinformation

 

1.    FÖREMÅL

Denna Integritetspolicy gäller för webbplatsen som nås via se.myWorld.com.

 

Dataskyddsansvarig är
myWorld Sweden AB
Wenner-Gren Center, vån 5
Sveavägen 166

SE-113 46 STOCKHOLM
E-post: customerservice.se@myworld.com

 

Datatillsynsperson är
Peter Oskar Miller
c/o HXS GmbH
Ungargasse 37
1030 Wien
E-post: dataprotection.marketplace@myworld.com

 

I syfte att vidareutveckla våra webbplatser för att kunna förbättra våra tjänster kan det hända att den här dataskyddsförklaringen måste revideras. I så fall informeras du och ditt särskilda och uttryckliga tillstånd inhämtas.

 

2.    UPPGIFTER VI REGISTRERAR

Typen av personuppgifter och andra uppgifter som vi samlar in och sparar beror på din interaktion med vår webbplats: i princip kan du besöka vår webbplats och inhämta information om våra erbjudanden utan att avslöja några personuppgifter. För att därefter kunna tillhandahålla våra tjänster, måste vi samla in vissa personuppgifter som du meddelar oss när du registrerar dig hos eller gör en beställning från oss. Dit hör dina personuppgifter (förnamn, efternamn, födelsedatum) och dina kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress). För att kunna behandla dina beställningar krävs ytterligare uppgifter: till exempel leveransadress, ditt valda betalningssätt och i förekommande fall dina bank- eller kreditkortsuppgifter. Dina uppgifter används uteslutande för att behandla dina beställningar och för att skicka ut våra egna nyhetsbrev och mejlutskick. Ytterligare användning av dina uppgifter sker enbart när så krävs för att kunna slutföra en beställning, ge support eller uppfylla juridiska eller ekonomiska villkor.

 

3.    COOKIES OCH WEBBSPÅRNING

Våra webbplatser använder så kallade cookies, det vill säga små textfiler, som lagras på din dator och därefter kan anropas. Cookies gör det möjligt att logga in på våra tjänster och att anpassa webbplatsernas utseende till dig.

Delar av våra webberbjudanden går att nyttja utan att registrera sig eller logga in. Också i sådana fall registreras viss information automatiskt för att samla statistisk data om våra webberbjudandens effektivitet och användning och för att kunna anpassa dem efter våra användares behov. Därför samlar vi in information om din IP-adress, när och hur länge du besöker webbplatsen, hur många gånger du besöker den, hur du använder formulären, dina sökinställningar, ditt visningsläge samt dina inställningar för favoriter/bokmärken på vår webbplats.

Hur länge cookies sparas varierar. Vi använder främst cookies som automatiskt raderas efter att du avslutat ditt besök på vår webbplats (så kallade "session-cookies"). Vi loggar automatiskt varje gång någon åtkommer vår webbplats eller laddar ned en fil som finns tillgänglig på vår sida. De cookies som vi placerar ut används endast för interna informationsändamål och bearbetas av mWS myWorld Solutions AG på uppdrag av myWorld Sweden AB.

Vi använder JavaScript för att registrera hur vår webbplats används och för att bättre kunna skräddarsy våra webbtjänster efter våra användares behov. Därigenom registrerar vi din webbläsartyp, ort, tidpunkt och hur länge du besöker sidan, URL och sidbeskrivning liksom hänvisande webbplats. Du har möjlighet att stänga av den här registreringen av data genom att inaktivera JavaScript direkt i din webbläsare.

Dessutom använder vi följande verktyg:

Salesforce Marketing Cloud

Vi använder det här verktyget för att registrera ditt användarbeteende på vår webbplats för att optimera vårt erbjudande. Vi tar reda på hur många användare som besöker oss på internet och vilket innehåll på vår hemsida som visas ofta. Den här utvärderingen sker anonymt och med hjälp av predikativ intelligens för att automatiskt förbättra vårt erbjudande. För registrerade medlemmar registreras användarrelaterade beteenden på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och visa relevant innehåll. Salesforces-cookies överförs normalt till en Salesforce-server i USA och sparas där.

 

När det gäller våra annonsbanners, förlitar vi oss på externa tjänster från följande leverantörer:

 

·        Google (Analytics, Tag Manager, Search Ads, Display & Video)

·        Bing Ads (Microsoft)

·        Facebook/instagram

·        Xing

·        LinkedIn

·        Snapchat

·        Twitter

·        adcrowd.com

·        criteo.com

·        luna-park.de

·        projecter.de

·        traffic3

·        eviom.de

·        analyticaa.com

·        unitedads.de

·        Awin

·        CJ Affiliate

·        Ceneo

·        Preis

·        Billiger

·        Kelkoo

·        Ceneje

·        Connexity

·        Comparis

·        Online Media Partner

·        Shopping24.de

 

Vänligen observera att flertalet webbläsare accepterar cookies som standardinställning. Du kan ställa in så att du avvisar alla eller vissa cookies eller så att du tillfrågas varje gång en ny cookie ska accepteras. De flesta webbläsare innehåller instruktioner om hur du gör detta under Meny-valet "Hjälp". Där får du också reda på hur du kan ta bort mottagna cookies.

Observera att om du inte accepterar alla cookies, kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats, och om nödvändigt lämna det samtycke som vi inhämtar, förklarar du dig införstådd med att de ovan beskrivna cookies och verktygen används.

Vi vill påpeka att vi som leverantör av den här webbplatsen inte erhåller någon information om vare sig vilka uppgifter som förmedlas via de sociala nätverken eller hur de används där. För ytterligare information om hur uppgifterna används av de sociala nätverken, hänvisas till respektive socialt nätverks dataskyddsförklaring.

 

4.    HUR UPPGIFTERNA ANVÄNDS

Vi använder dina personuppgifter och företagsuppgifter endast i överensstämmelse med gällande lagkrav. De personuppgifter och företagsuppgifter som du gör tillgängliga för oss bearbetas enkom för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig (Artikel 6 Paragaraf 1 Z b GDPR). Om du inte förser oss med dessa uppgifter, kan vi inte ingå något avtal med dig och därmed inte heller tillhandahålla några tjänster till dig. Därutöver använder vi dina uppgifter om vi är juridiskt förpliktigade att göra så (Artikel 6 Paragaraf 1 Z c GDPR) samt för de ändamål som du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till (Artikel 6 Paragraf 1 Z a GDPR)

Vi använder dina uppgifter bland annat för att kunna kommunicera med dig och verifiera din identitet samt ge dig tillgång till ditt inloggningsområde på vår webbplats, för att kunna bearbeta dina förfrågningar och beställningar samt ställa våra tjänster till ditt förfogande.

Om du har lämnat ditt separata samtycke därtill, använder vi också dina data för att informera dig om, till exempel, erbjudanden och kampanjer. Du kan när som helst återkalla detta samtycke och därmed förhindra all framtida bearbetning av dessa uppgifter. Vi lagrar dina personuppgifter så länge det föreligger ett affärsförållande mellan oss och därutöver så länge som den lagstadgade datalagringstiden föreskriver eller om vi behöver uppgifterna som en del av ett officiellt förfarande.

 

5.    DATASKYDD OCH VIDAREBEFORDRAN

För att skydda dina uppgifter använder vi bland annat krypterad dataöverföring (SSL-kryptering), brandväggar, hackerskydd och andra säkerhetsåtgärder som den tillgängliga tekniken möjliggör. Vid kommunikation per e-post kan dina uppgifters säkerhet endast skyddas av den teknik som finns tillgänglig.

Dina personuppgifter och företagsuppgifter används främst av myWorld Sweden AB i egenskap av avtalspart och ansvariga för bearbetningen. myWorld Sweden AB använder sig av mWS myWorld Solutions AG som tjänsteleverantör för den här bearbetningen. Vidarebefordran/överlåtelse av företagsuppgifter och personuppgifter kan, såsom beskrivs i det följande, ske till såväl Tjänsteleverantör som till myWorld-koncernen, Lyoness-koncernen och Lyconet-koncernen.

Vi använder oss av särskilda tjänsteleverantörer för att hantera våra tjänster, kommunicera med dig och upprätthålla vår närvaro på nätet. Vi försäkrar att vi noggrant har valt ut de här tjänsteleverantörerna för att säkerställa laglig och säker databearbetning. Dessutom har vi ålagt de här tjänsteleverantörerna att endast använda dina personuppgifter och företagsuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i överensstämmelse med såväl de svenska som europeiska reglerna för dataskydd och personuppgiftsbehandling. All ytterligare dataanvändning av de här leverantörerna är förbjuden.

Dessutom vidarebefordrar vi dina personuppgifter och företagsuppgifter till andra företag inom myWorld-koncernen. Företagen inom myWorld-koncernen är också förpliktigade att endast använda dina personuppgifter och företagsuppgifter för det enda syfte som de har lämnats för i enlighet med svenska och europeiska regler för dataskydd och personuppgiftsbehandling. De här tjänsterna inbegriper i synnerhet följande: att kontakta dig via elektroniska meddelanden (t.ex. e-postmeddelanden, sms eller push-meddelande), per telefax, telefon eller post för att ge information och Lojalitetsföretags produkter och kampanjer på myWorld MarketPlace, identifiera erbjudanden som ligger i linje med dina intressen, genomföra kundnöjdhetsundersökningar, driva hotlines eller behandla transaktioner. Vi överför nödvändiga personuppgifter till Marketsplaces säljare som, och i den utsträckning som, krävs för att kunna tillhandahålla en konkret tjänst till dig eller om du ger oss ditt uttryckliga samtycke. Säljarna är också förpliktigade att endast använda dina personuppgifter och företagsuppgifter för det enda syfte som de har lämnats för i enlighet med svenska och europeiska regler för dataskydd och personuppgiftsbehandling.

myWorld-koncernen är internationellt verksam. Vår affärsverksamhet, ledningsstruktur och tekniska infrastruktur överskrider landsgränserna. Vi överför dina personuppgifter och företagsuppgifter till andra myWorld-företag utomlands i den utsträckning som krävs för att bearbeta din beställning. En överföring av dina personuppgifter och företagsuppgifter till det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets medlemsstater, till Schweiz eller till andra länder med adekvat dataskydd kräver inga ytterligare samtycken eller officiella tillstånd. Om en överföring av dina personuppgifter eller företagsuppgifter till ett annat land än de som nämns ovan skulle vara nödvändig, kommer vi att informera dig, följa tillämpliga dataskyddsförordningar, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och säkerställa att dina rättigheter och rättsmedel implementeras. Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter eller företagsuppgifter till andra än de ovannämnda Marketplace-säljarna, tjänsteleverantörerna och företag i myWorld-koncernen, med mindre än att du har lämnat ditt samtycke därtill eller det föreligger en juridisk skyldighet att göra så.

 

6.    DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGEN OCH KONTAKTINFORMATION

Du har rätt till att få information från oss om vilka personuppgifter som behandlas och kan kräva att uppgifterna kompletteras, raderas eller att deras bearbetning begränsas. Vidare har du rätt att invända mot databehandlingen och rätt till dataportabilitet (det vill säga du har rätt att få tillgång till dina uppgifter i ett strukturerat, konventionellt och maskinläsbart format).

Skulle du vara av åsikten att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Europeiska Unionens Dataskyddsdirektiv (GDPR), har du rätt att klaga hos Österrikes dataskyddsmyndighet (dsb.gv.at) eller motsvarande tillsynsorgan hos någon annan av Europeiska Unionens medlemsstater.

I den utsträckning användningen av dina personuppgifter och företagsuppgifter på den här webbplatsen baseras på ditt samtycke, kan du när som helst och utan att ange något skäl återkalla ditt samtycke till all framtida behandling av dina personuppgifter och företagsuppgifter. En sådan återkallelse gör all vidare användning av dina uppgifter otillåten. Återkallelsen ska ställas skriftligen (per brev, fax eller e-post) till följande adress:

myWorld Sweden AB
Wenner-Gren Center, vån 5
Sveavägen 166
SE-113 46 STOCKHOLM
E-post: customerservice.se@myworld.com

Vänligen använd också ovanstående kontaktinformation för frågor om användningen av dina uppgifter eller för att hävda dina rättigheter enligt dataskyddslagen.

Vi använder oss av Cookies för att underlätta ditt webbplatsbesök och förbättra användarvänligheten på vår hemsida. Klicka på "Acceptera Cookies"! Mer utförlig information hittar du i vår Integritets- och sekretesspolicy.
Som Cashback-medlem får du pengar tillbaka vid det här köpet och kan samla värdefulla Shopping Points. Är du inte medlem?
Benefit Voucher
Detta erbjudande är exklusivt för kunder som har tillgång til en Benefit Voucher.Benefit Voucher kan endast köpas av Lyconet Marketers från www.lyconet.com.
Som Cashback-medlem får du pengar tillbaka vid det här köpet och kan samla värdefulla Shopping Points. Är du inte medlem?